Export clear product history 100% genuine commitment
Ensure product safety Careful packing
Maximum benefits for customers See item before receive

MON CAKE TO GATHER

Price: $60

BỘ TÂM GIAO

- 2 BÁNH TRĂNG RẰM THANH KHIẾT 

- 2 BÁNH SAFFRON

- 1 HỘP TRÀ 

- Nguyên liệu chính được làm tinh tuyển sử dụng các bột rau củ nguyên chất organ-ic không hóa chất bảo quản, không phẩm màu, hoạt chất.

- Đặt biệt Saffron ( Nhụy Hoa Nghệ Tây) tác dụng tốt cho tim mạch và thần kinh lượng bột mì ít hạn chế năng lượng gây thừa cân và gluten không có lợi cho sức khỏe.

Product Details
Register Agency
General Agents

Sales: $25.805

Discount: 0%

General Agents

Sales: $12.903

Discount: 0%

Agency

Sales: $8.603

Discount: 0%

Agency

Sales: $4.302

Discount: 0%

daily

Sales: $2.582

Discount: 0%

Branch

Sales: $1293

Discount: 0%

Branch

Sales: $862

Discount: 0%

Wholesale

Sales: $431

Discount: 0%

Wholesale

Sales: $86

Discount: 15%

Wholesale

Sales: $217

Discount: 0%

General Agents

Sales: $43.000

Discount: 0%

© Copyright 2018 - 2020 Matxicorp International Corporation
Online :3 - Total Access: 622646
Thông báo
Your account does not exist or has expired